TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"grupa ludzi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grupa ludzi" po polsku

grupa ludzi

rzeczownik
 1. lot , *****   [policzalny]
  A lot was killed during a terrorist attack. (Grupa ludzi została zabita podczas ataku terrorystycznego.)
  My lot won the competition. (Moja grupa ludzi wygrała zawody.)
 2. sample ****
  • grupa ludzi (wybrana np. do przeprowadzenia ankiety) [policzalny]
   It was a representative sample of men aged 30-40. (To była reprezentatywna grupa mężczyzn w wieku 30-40 lat.)
   link synonim: cross-section
 3. set *****
 4. stock ****
 5. gaggle  
 6. ging
 1. bunch of people  

Powiązane zwroty — "grupa ludzi"

rzeczownik
gabinet (grupa ludzi sprawujących władzę) = government , także: govt , także: gov
tłum (duża grupa ludzi) = mass
jury (grupa ludzi oceniających coś) = jury
ruch (grupa ludzi) = movement
oddział (grupa ludzi) = unit
ekipa (grupa ludzi pracujących wspólnie) = outfit
zastęp (liczna grupa ludzi) = battalion
kolonia (grupa ludzi mieszkająca poza granicami ojczyzny) = colony
zgromadzenie (grupa ludzi, którzy spotykają się w konkretnym celu, np. podejmowania decyzji) = assembly
zastępy (duża grupa ludzi robiących coś razem) = army
organizacja (grupa ludzi) = network
element (grupa ludzi) = element
sekcja (grupa ludzi) = section
front (grupa ludzi o podobnych poglądach, działających w podobnej sprawie) = camp
szajka (grupa ludzi o takich samych poglądach - określenie pejoratywne) = brigade
klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach) = book club
wierchuszka (grupa ludzi sprawujących władzę w państwie) = top brass BrE potocznie , the brass AmE potocznie
ociemniali (jako grupa ludzi) = the blind
bezrobotni (jako grupa ludzi) = the unemployed

"grupa ludzi" — Słownik kolokacji angielskich

bunch of people kolokacja
 1. people rzeczownik + bunch rzeczownik = grupa ludzi
  Zwykła kolokacja

  A bunch of people left the waiting room, including the girl.

  Podobne kolokacje:
group of men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa ludzi
 1. man rzeczownik + group rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  A group of six men asked if everything was all right.

  Podobne kolokacje:
band of men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa ludzi
 1. man rzeczownik + band rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  A large band of men might have a chance, but not one by himself.

  Podobne kolokacje:
party of men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa ludzi
 1. man rzeczownik + party rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He was with a party of well dressed men and women.

  Podobne kolokacje:
group of humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa ludzi
 1. human rzeczownik + group rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Isn't it possible that different groups of early humans in Africa started using language at the same time?

  Podobne kolokacje: