PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"organizacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "organizacja" po polsku

organizacja

rzeczownik
 1. organization ***** , także: organisation BrE
  • organizacja (grupa) [policzalny]
   It's a non-profit organization. (To jest organizacja non profit.)
   The organization needed restructuring. (Organizacja potrzebowała restrukturyzacji.)
   zobacz także: system
  • organizacja (proces organizowania czegoś) [niepoliczalny]
   Organization of such a big party is not easy. (Organizacja takiej dużej imprezy nie jest łatwa.)
   The organization of the wedding took a month. (Organizacja ślubu zabrała miesiąc.)
  • organizacja, struktura, budowa (sposób zorganizowania) [niepoliczalny]
   Other countries admire the organization of our country. (Inne kraje podziwiają organizację naszego państwa.)
   Some changes have been made to the organisation of the office. (Struktura tego biura została trochę zmieniona.)
 2. institution ****
  • zakład, organizacja [policzalny]
   Has this institution done anything productive? (Czy ta organizacja zrobiła coś produktywnego?)
   Due to the financial crisis, we are forced to close down our institution. (Z powodu kryzysu finansowego, jesteśmy zmuszeni zamknąć nasz zakład.)
 3. society *****
 4. foundation ***
  • fundacja, organizacja [policzalny]
   Who do you have to be to run a foundation? (Kim musisz być żeby prowadzić fundację?)
   He is the only foundation head on the board. (On jest jedynym szefem fundacji w zarządzie.)
 5. network ****
  • sieć, organizacja (grupa ludzi) [policzalny]
   We discovered a secret network of burglars. (Odkryliśmy sekretną siatkę włamywaczy.)
   The police arrested a huge network of drug dealers. (Policja aresztowała potężną siatkę handlarzy narkotyków.)
 6. fold **
  • wspólnota, organizacja (ludzie dzielący te same wyznania, wartości)
   zwykle z przedimkiem "the"
 7. organizing , także: organising BrE
 8. orderliness

Powiązane zwroty — "organizacja"

rzeczownik
służba (oficjalna organizacja, np. służba zdrowia) = service
Kościół (organizacja chrześcijańska, np. Kościół katolicki) = church
fundacja (organizacja pozarządowa) = fund
akademia (organizacja zajmująca się np. literaturą czy filmem) = academy
koło (organizacja) = club
organizm = body +2 znaczenia
zakon (tajna organizacja) = order
organizator = organizer , organiser BrE +3 znaczenia
podziemie (sekretna organizacja wymierzona przeciwko oficjalnej władzy) = underground
regulator (osoba lub organizacja sprawująca nad czymś nadzór, np. nad rynkiem finansowym) = regulator
organizowanie = orchestration +3 znaczenia
organ władzy (np. organizacja podejmująca jakieś decyzje) = authority
opole (organizacja terytorialna) = collection of settlements
przymiotnik
silny (system, organizacja) = robust
charytatywny (np. organizacja) = charitable
dobroczynny (np. organizacja, instytucja) = benevolent
niewydolny (np. organizacja, system) = unwieldy
czasownik
działać (np. firma, organizacja) = operate
zorganizować = arrange +1 znaczenie
organizować = hold +14 znaczeń
idiom
phrasal verb
inne
przysłówek