"somebody's system" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "somebody's system" po angielsku — Słownik polsko-angielski

somebody's system *****

rzeczownik
 1. czyjś organizm
  Her system is shutting down, you need to prepare for the worst. (Jej organizm obumiera, musicie przygotować się na najgorsze.)
  I have a strong system, I will fight this cancer. (Mam silny organizm, będę walczyć z tym rakiem.)

system ***** , syst. (skrót)

Układ SiS771 jest tutaj Sieć TASK
rzeczownik
 1. system, układ, sieć [COUNTABLE]
  Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
  This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
  zobacz także: plan, organization
 2. sposób, metoda [COUNTABLE]
  This is the best system to get what you want. (To jest najlepszy sposób na dostanie tego, czego chcesz.)
  You should try my system - it always works. (Powinieneś spróbować mojej metody - zawsze działa.)
 3. organizm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"Reżim Kadafiego upadnie
rzeczownik
 1. reżim, ustrój
  He tries to overturn the democratic system and introduce communism. (On próbuje obalić ustrój demokratyczny i wprowadzić komunizm.)
  The system provoked young people to protest. (Reżim zmusił młodych ludzi do protestu.)
  Is the system in China still communist? (Czy ustrój w Chinach jest nadal komunistyczny?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "somebody's system"

rzeczownik
czasownik
stem = powstrzymywać +3 znaczenia
Zobacz także: system of valuessystem of quantitiessystem of tariffssystem of multilateral asset settlementsystem of national regional aidsystem of obligatory bilateral conversionsystem of land usesystem of the European Communities' own resourcessystem of short-term monetary supportsystem of undistorted competitionsystem of marketingsystem of individual identification of bovine animalssystem of own resources of the Communitysystem of unitssystem of linear equationssystem of anti-dumping tariffsystem of import and export licencessystem of quotassystem of equationssystem for the identification and registration of bovine animalssystem of penalties cumulationsystem of generalised preferencessystem of flat-rate taxationsystem of restrictionssystem of awards for good worksystem of separate estates in matrimonysystem of classificationsystem of coinagesystem of collective securitysystem of descending penal responsibilitiessystem of justicesystem of lawsystem of legal protection agenciessystem of matrimonial property rightssystem of penal responsibilitysystem of proportional representationsystem of separated estates in matrimonysystem for health control of imports from third countries at frontier inspection postssystem of allocation in advancepreferential regime, preference system, system of preferencesSystem of a Down