"struktura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "struktura" po polsku

struktura

rzeczownik
 1. structure ****
  • struktura, konstrukcja [policzalny lub niepoliczalny]
   the way things are arranged
   The structure of this office is very confusing. (Struktura tego biura jest bardzo zagmatwana.)
   This is a simple grammatical structure. (To jest prosta struktura gramatyczna.)
   The structure of the building is unstable. (Konstrukcja budynku jest niestabilna.)
 2. framework **
  • struktura, szkielet [policzalny]
   a basic structure underlying something
   An education system is part of a political, social, and economic framework. (System szkolnictwa jest częścią struktury politycznej, społecznej, oraz ekonomicznej.)
   Let's take a closer look at the framework of our office. (Przyjrzyjmy się z bliska strukturze naszego biura.)
 3. frame ***
  • struktura, rama (np. rowerowa)
   This bicycle has got an ultralight frame. (Ten rower ma ultralekką ramę.)
   What is the frame of this organization? (Jaka jest struktura tej organizacji?)
 4. organization ***** , także: organisation BrE
  • organizacja, struktura, budowa (sposób zorganizowania) [niepoliczalny]
   Other countries admire the organization of our country. (Inne kraje podziwiają organizację naszego państwa.)
   Some changes have been made to the organisation of the office. (Struktura tego biura została trochę zmieniona.)
 5. constitution ***
 6. fabric **
 7. architecture **
  • architektonika, budowa, struktura (np. DNA, silnika, budynku) [niepoliczalny]
   This building seems to have a very fragile architecture. (Ten budynek zdaje się mieć bardzo wrażliwą strukturę.)
   The architecture of the human body is very complicated. (Budowa ludzkiego ciała jest bardzo skomplikowana.)
 8. texture **
 9. compages
 10. struct
 11. ossature
 12. crasis

Powiązane zwroty — "struktura"

rzeczownik
przymiotnik
słaby (np. struktura, dowód) = insubstantial
nieelastyczny (np. materiał, struktura) = inflexible
przysłówek

powered by  eTutor logo