ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"frame" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "frame" po angielsku

frame ***

obrazek do "frame" po polsku
rzeczownik
 1. rama (od obrazu), ramka (do zdjęcia)
  He tried to destroy the picture, but only broke the frame. (On próbował zniszczyć obraz, ale tylko złamał ramę.)
  Do you think that a black or a white frame goes better with this picture? (Sądzisz, że czarna czy biała ramka bardziej pasuje do tego zdjęcia?)
 2. struktura, rama (np. rowerowa)
  This bicycle has got an ultralight frame. (Ten rower ma ultralekką ramę.)
  What is the frame of this organization? (Jaka jest struktura tej organizacji?)
 3. szkielet, postura
  He usually had a hunched frame. (On zwykle miał przygarbioną posturę.)
  My father has a muscular frame. (Mój ojciec ma muskularną posturę.)
 4. oprawka (od okularów)
  This type of frame is a new fad on the market. (Ten typ oprawki jest nową modą na rynku.)
  I have to buy new glasses, can you help me choose the frame? (Muszę kupić nowe okulary, możesz mi pomóc wybrać oprawkę?)
  I changed my frames and I look much better. (Zmieniłam oprawki i wyglądam dużo lepiej.)
 5. system, ogólne ramy
  This instruction presents a general frame of the organization. (Ta instrukcja prezentuje ogólne ramy organizacji.)
 6. kadr (w fotografii), klatka
  My personal photographer is very good at choosing the proper frame. (Mój osobisty fotograf jest bardzo dobry w dobieraniu odpowiedniego kadru.)
  I wasn't able to fit your hair into the frame. (Nie byłem w stanie zmieścić twoich włosów w kadrze.)
 7. partia (w snookerze), runda (w kręglach)
  We played bowling, and I won the frame. (Graliśmy w kręgle, i wygrałem rundę.)
 8. ramka (część strony internetowej) termin techniczny
  Websites are no longer based on frames these days. (Obecnie strony internetowe nie są już oparte o ramki.)
 9. pułapka, wrobienie  AmE slang
  Drug dillers got him into a frame. (Handlarze narkotykowi wpakowali go w pułapkę.)
  It's a frame, I didn't do that! (To pułapka, ja tego nie zrobiłem!)
 10. wręg, wręga (jeden z najważniejszych elementów szkieletu statku)
czasownik
 1. obramowywać, okalać
  Her eyebrows beautifully frame her blue eyes. (Jej brwi pięknie okalają jej niebieskie oczy.)
  The leaves framed the gates. (Liście okalały bramy.)
 2. oprawiać (w ramę)
  My mom always frames family pictures. (Moja mama zawsze oprawia w ramy zdjęcia rodzinne.)
  The father framed the first photo of his son. (Ojciec oprawił pierwsze zdjęcie swojego syna.)
  My brother framed his college degree. (Mój brat oprawił swój dyplom uczelni wyższej.)
 3. przypisywać winę, wrabiać (kogoś) potocznie
  The gang members framed their leader in the bank robbery. (Członkowie gangu wrobili swojego lidera w napad na bank.)
  I can't go to jail, I have to frame Jason. (Nie mogę iść do więzienia, muszę przypisać winę Jasonowi.)
 4. formułować, tworzyć oficjalnie
  The politicians framed the declaration based on neoliberalism. (Polityk sformułował deklarację w oparciu o neoliberalizm.)
  Can you frame a conclusion? (Czy umiesz sformułować wniosek?)
 5. ustawić wynik, sfałszować slang
  The voters knew that the elections were framed. (Głosujący wiedzieli, że wybory były sfałszowane.)
  They framed the vote because they wanted Peter to win. (Ustawili wynik głosowania, bo chcieli, żeby Peter wygrał.)
przymiotnik
 1. ramowy
  Here we have a frame plan of events. (Mamy tu ramowy plan zdarzeń.)
idiom
 1. wrabiać kogoś potocznie
  I didn't do it, someone framed me! (Nie zrobiłem tego, ktoś mnie wrobił!)
  I want to frame Peter in murder - do you want to help me? (Chcę wrobić Petera w morderstwo - chcesz mi pomóc?)
rzeczownik
 1. budowla w kształcie litery A
 1. w kształcie litery A
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa frame i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "frame"

przymiotnik
framed = oprawiony (w ramkę)
rzeczownik
inne
idiom