ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nastrój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nastrój" po polsku

nastrój

rzeczownik
 1. mood ***
 2. air , ***** , także: aer latin
  • atmosfera, nastrój, wrażenie [niepoliczalny]
   There was an air of stress during the exam. (W czasie egzaminu panowała atmosfera stresu.)
   I couldn't bear the air of anger and jealousy. (Nie mogłem znieść atmosfery złości i zazdrości.)
 3. spirit ****
  • nastrój (używane w liczbie mnogiej) [tylko liczba mnoga]
   I'm in low spirits. I should talk to my therapist. (Mam zły nastrój. Powinienem porozmawiać z moim terapeutą.)
   She is a very positive person. She's always in high spirits. (Ona jest bardzo pozytywną osobą. Zawsze ma dobry nastrój.)
 4. atmosphere ***
 5. climate ***
  • atmosfera, klimat, nastrój [policzalny]
   The climate of the meeting was very friendly. (Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna.)
   What's the climate of this restaurant? Is it cozy? (Jaki jest nastrój w tej restauracji? Jest przytulnie?)
 6. aura *
  • atmosfera, nastrój
   The light and music created an eerie aura. (Światło i muzyka wytwarzały niespokojny nastrój.)
 7. spirits **  
  They were in good spirits the whole trip. (Przez całą wycieczkę oni byli w dobrym nastroju.)
 8. temper *
 9. vibrations , vibes potocznie
 10. ambience
 11. karma ,
 12. tone ***
  • wydźwięk, nastrój (reklamy)
   The advertisment had an offensive tone. (Ta reklama miała obraźliwy wydźwięk.)
   I don't think this add has a quizzical tone. (Nie uważam, aby ta reklama miała prześmiewczy wydźwięk.)
 13. ambiance
 14. atmospherics
 15. state of mind , frame of mind , mind frame , także: mindframe  
  Maybe in a day or two her state of mind will improve. (Może za dzień lub dwa jej nastrój ulegnie poprawie.)
czasownik
 1. tune ***
  • nastroić (np. instrument)
   The orchestra was tuning its instruments. (Orkiestra stroiła swoje instrumenty.)
   Do you know how to tune a guitar? (Czy wiesz, jak nastroić gitarę?)
 2. attune
 3. retune  
czasownik
 1. adjust ***
  • nastawiać, nastrajać, regulować [przechodni]
   She adjusted the volume of the radio. (Ona wyregulowała głośność radia.)
   You should adjust wing mirrors before you start driving. (Powinieneś wyregulować boczne lusterka zanim zaczniesz prowadzić.)
   link synonim: fine-tune
 2. predispose

Powiązane zwroty — "nastrój"

przymiotnik
czarny (np. nastrój, okres) = dark
zmienny (np. nastrój) = uneven
drażliwy (nastrój) = snappy
nastrojowy = cheerful +4 znaczenia
ponury (np. sposób bycia, krajobraz, nastrój) = dour +2 znaczenia
żartobliwy (np. ton, nastrój) = joking
pełen uniesienia (np. osoba, nastrój) = exalted
rzeczownik
czasownik
odtwarzać (nastrój czegoś) = recapture
przywrócić (np. nastrój, uczucie) = recreate
stroić = robe +4 znaczenia
poprawić się (np. nastrój) = lift
przystroić = bedeck +1 znaczenie
phrasal verb

"nastrój" — Słownik kolokacji angielskich

state of mind kolokacja
 1. mind rzeczownik + state rzeczownik = nastrój
  Zwykła kolokacja

  I know you work hard, but the rest is a state of mind.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo