BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Washington State" — Słownik kolokacji angielskich

Washington State kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Państwo waszyngtońskie
  1. Washington rzeczownik + state rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A different approach can be found within the state of Washington.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo