eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"state" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "state" po angielsku

state *****

pottery kraj mp3
rzeczownik
 1. stan (w jakimś coś lub ktoś się znajduje) [policzalny]
  His car is in a terrible state. (Jego samochód jest w okropnym stanie.)
  I don't know if her state of mind will improve. (Nie wiem, czy stan jej umysłu się poprawi.)
  She's not in a state to take care of her own. (Ona nie jest w stanie zająć się sobą.)
  link synonim: condition
  zobacz także: situation
 2. państwo (administracja, rząd)  BrE [tylko liczba pojedyncza]
  My grandpa always complains about the state. (Mój dziadek zawsze narzeka na państwo.)
 3. państwo (kraj) [policzalny]
  He is the head of our state. (On jest głową naszego państwa.)
  This is an independent state. (To jest niezależne państwo.)
 4. stan (jednostka administracyjna państwa)  BrE [policzalny]
  Alaska is the largest state in the United States. (Alaska jest największym stanem w Stanach Zjednoczonych.)
  The United States consists of 50 states. (Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów.)
 5. bajzel, chlew potocznie [policzalny]
  Your room is a total state. (Twój pokój to totalny chlew.)
  How can you live in a state like that? (Jak możesz żyć w takim bajzlu?)
czasownik
 1. oświadczać, ogłaszać [przechodni]
  to formally say or write a piece of information
  She stated categorically that she will not leave the country. (Ona oświadczyła kategorycznie, że nie opuści kraju.)
  He publicly stated his intentions. (On publicznie ogłosił swoje zamiary.)
 2. określać, wskazywać [przechodni]
  The rules weren't explicitly stated. (Zasady nie były wyraźnie określone.)
  I have clearly stated my demands. (Wyraźnie określiłem moje żądania.)
przymiotnik
 1. stanowy
  The state law doesn't address this issue. (Prawo stanowe nie zajmuje się tą sprawą.)
  You can't cross the state border without a permission. (Nie możesz przekroczyć granicy stanowej bez pozwolenia.)
 2. państwowy
rzeczownik
 1. stan (jednostka administracyjna państwa)  BrE
  Alaska is the biggest state in the USA. (Alaska jest największym stanem w USA.)
  Is Hawaii a state? (Czy Hawaje są stanem?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "state"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
state tax = podatek państwowy +1 znaczenie
state aid = pomoc państwa +1 znaczenie
state law = prawo stanowe (prawo obowiązujące jedynie w określonym stanie)
statehood = państwowość +1 znaczenie
kolokacje

podobne do "state" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "state" po polsku

nazwa własna
rzeczownik