"pomoc państwa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomoc państwa" po polsku

"pomoc państwa" — Słownik kolokacji angielskich

state aid kolokacja
  1. state rzeczownik + aid rzeczownik = pomoc państwa
    Bardzo silna kolokacja

    He would also increase state aid by $382 million, to $14.1 billion in the 2001-2002 school year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo