Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"State Legislature" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "State Legislature" po angielsku

rzeczownik
  1. legislatura stanowa
    In this area of competence, the state legislature makes the law. (W tym obszarze kompetencji legislatura stanowa tworzy prawo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"State Legislature" — Słownik kolokacji angielskich

State Legislature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Legislatura stanowa
  1. state rzeczownik + legislature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1996, he lost a race for the state legislature.