"state one's intention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan czyjś zamiar
  1. state czasownik + intention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To that end, he has asked to company to state its intentions.

powered by  eTutor logo