"state one's position" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan czyjś pozycja
  1. state czasownik + position rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This seems to be a slightly different question but I am happy to give an answer or to state my position.

powered by  eTutor logo