PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"position" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "position" po angielsku

rzeczownik
 1. stanowisko, posada [policzalny]
  a job
  Remember, you can lose your post as fast as you have gained it. (Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
  I was offered a new position at the job. (Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.)
  He seems much too young to hold such a post. (On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.)
  I'd like to offer you a post in the government. (Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

position *****

rzeczownik
 1. pozycja [policzalny]
  We couldn't find our position on the map. (Nie mogliśmy znaleźć naszej pozycji na mapie.)
  She tried to get into a sitting position. (Ona próbowała przyjąć pozycję siedzącą.)
 2. sytuacja, stan [policzalny]
  We are in a very dire position. (Jesteśmy w bardzo złej sytuacji.)
  She's in a really bad position, we should help her. (Ona jest w naprawdę złym stanie, powinniśmy jej pomóc.)
  There must be something we can do in this position. (Musi być coś, co możemy zrobić w tej sytuacji.)
 3. opinia, zdanie [policzalny]
  Your position on the issue will be noted. (Panskie zdanie na ten temat zostanie odnotowane.)
  Everyone has a different position on that subject. (Każdy ma inne zdanie na ten temat.)
 4. praca oficjalnie [policzalny]
  What is your position in this company? (Jaka jest pańska praca w tej firmie?)
  Are you happy with your new position? (Czy jesteś zadowolony z nowej pracy?)
 5. ranga, miejsce [policzalny lub niepoliczalny]
  Your position in the military is not my concern. (Twoja ranga w wojsku nie jest moją troską.)
  He is of higher position than you. (On jest wyżej rangą od ciebie.)
 6. wynik, miejsce [policzalny lub niepoliczalny]
  She reached the first position in the tournament. (Ona osiągnęła pierwsze miejsce w turnieju.)
  What's your position in this tournament? (Jakie jest twoje miejsce w tym turnieju?)
 7. rozmieszczenie (wojsk) [policzalny]
  We need to reconsider the position of our troops. (Musimy ponownie rozważyć pozycję naszych wojsk.)
  A smart position of the army is vital. (Mądre rozmieszczenie wojska jest decydujące.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ustawiać, umieszczać, lokować [przechodni]
  He positioned their logo at the top of the poster. (On umieścił ich logo na górze plakatu.)
  Where should I position the fridge? (Gdzie mam ustawić lodówkę?)
  Can you help me position my new furniture? (Czy pomożesz mi ulokować moje nowe meble?)
 2. pozycjonować, wypozycjonować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wektor położenia

Powiązane zwroty — "position"

rzeczownik
inne
kolokacje