"defensive position" — Słownik kolokacji angielskich

defensive position kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozycja obronna
  1. defensive przymiotnik + position rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They would have to fall back to another defensive position.

powered by  eTutor logo