"current position" — Słownik kolokacji angielskich

current position kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozycja bieżąca
  1. current przymiotnik + position rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At their current position, they could be here in 59.5 minutes.

powered by  eTutor logo