ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"current location" — Słownik kolokacji angielskich

current location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna lokalizacja
  1. current przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The field was moved to its current location in the late 1960s.

powered by  eTutor logo