Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present location" — Słownik kolokacji angielskich

present location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna lokalizacja
  1. present przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only thing we don't have is their present location.

powered by  eTutor logo