TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"present location" — Słownik kolokacji angielskich

present location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna lokalizacja
  1. present przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only thing we don't have is their present location.