"present situation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "present situation" po angielsku

"present situation" — Słownik kolokacji angielskich

present situation kolokacja
  1. present przymiotnik + situation rzeczownik = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to get my mind back on the present situation.

powered by  eTutor logo