"obecna sytuacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obecna sytuacja" po polsku

"obecna sytuacja" — Słownik kolokacji angielskich

current situation kolokacja
  1. current przymiotnik + situation rzeczownik = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja
    Bardzo silna kolokacja

    The first order of business is a report on the current situation.

present situation kolokacja
  1. present przymiotnik + situation rzeczownik = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to get my mind back on the present situation.

powered by  eTutor logo