"location" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

location rzeczownik

rzeczownik + location
Kolokacji: 97
office location • location of one's business • page location • Location of grave medal • store location • memory location • ...
location + rzeczownik
Kolokacji: 26
location identifier • location shooting • location information • location data • location scout • ...
location + czasownik
Kolokacji: 54
location includes • location makes • location allows • location means • location provides • ...
czasownik + location
Kolokacji: 172
include locations • move to one's location • click on the office location • use as a location • change one's location • ...
przymiotnik + location
Kolokacji: 260
current location • different location • present location • exact location • remote location • central location • original location • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
  • The only thing we don't have is their present location.
  • The school has been at its present location since 1953.
  • The following year, they moved the society to its present location.
  • The school was started at a site not far from the present location.
  • The church was moved to its present location in 1893.
  • In 1576 the city was moved to its present location.
  • As of today, the high school's present location has not changed since 1973.
  • The building was moved to its present location in 1832.
  • The present location of the school is across the road from the old building site.
  • The high school moved to its present location in 1996.
4. exact location = dokładna lokalizacja exact location
5. remote location = miejsce oddalone remote location
6. original location = oryginalna lokalizacja original location
7. central location = położenie centralne central location
8. strategic location = strategiczna lokalizacja strategic location
11. specific location = określona lokalizacja specific location
12. precise location = dokładna lokalizacja precise location
13. prime location = najdogodniejsza lokalizacja prime location
14. undisclosed location = nieujawniona lokalizacja undisclosed location
15. ideal location = idealna lokalizacja ideal location
16. physical location = fizyczna lokalizacja physical location
17. particular location = szczególna lokalizacja particular location
18. secret location = tajemna lokalizacja secret location
19. suitable location = odpowiednia lokalizacja suitable location
20. convenient location = dogodna lokalizacja convenient location
21. new location = nowa lokalizacja new location
22. actual location = rzeczywista lokalizacja actual location
23. possible location = możliwa lokalizacja possible location
24. single location = jedna lokalizacja single location
25. certain location = pewna lokalizacja certain location
26. popular location = popularna lokalizacja popular location
27. good location = dobra lokalizacja good location
28. best location = najlepsza lokalizacja best location
29. important location = ważna lokalizacja important location
30. separate location = oddzielna lokalizacja separate location
31. unknown location = nieznana lokalizacja unknown location
32. retail location = lokalizacja detaliczna retail location
33. rural location = wiejska lokalizacja rural location
34. safe location = bezpieczna lokalizacja safe location
35. main location = główna lokalizacja main location
36. key location = kluczowa lokalizacja key location
37. exotic location = lokalizacja oryginała exotic location
38. permanent location = stała lokalizacja permanent location
39. approximate location = przybliżona lokalizacja approximate location
40. previous location = poprzednia lokalizacja previous location
41. temporary location = tymczasowa lokalizacja temporary location
42. secure location = bezpieczna lokalizacja secure location
43. old location = stara lokalizacja old location
44. prominent location = widoczna lokalizacja prominent location
45. nearby location = pobliska lokalizacja nearby location
46. unique location = wyjątkowa lokalizacja unique location
47. distant location = daleka lokalizacja distant location
48. great location = wielka lokalizacja great location
49. real location = rzeczywista lokalizacja real location
50. general location = lokalizacja ogólna general location
51. perfect location = doskonała lokalizacja perfect location
52. coastal location = przybrzeżna lokalizacja coastal location
53. urban location = miejska lokalizacja urban location
54. better location = lepsza lokalizacja better location
55. primary location = główna lokalizacja primary location
56. desirable location = upragniona lokalizacja desirable location
57. sunny location = nasłoneczniona lokalizacja sunny location
58. appropriate location = odpowiednia lokalizacja appropriate location
59. additional location = dodatkowa lokalizacja additional location
60. alternative location = lokalizacja alternatywna alternative location
61. final location = ostatnia lokalizacja final location
62. common location = wspólna lokalizacja common location
63. known location = znana lokalizacja known location
64. suburban location = podmiejska lokalizacja suburban location
65. international location = międzynarodowa lokalizacja international location
66. large location = duża lokalizacja large location
67. historic location = historyczna lokalizacja historic location
68. attractive location = atrakcyjna lokalizacja attractive location
69. correct location = poprawna lokalizacja correct location
70. scenic location = malownicza lokalizacja scenic location
71. beautiful location = piękna lokalizacja beautiful location
72. excellent location = doskonała lokalizacja excellent location
73. outdoor location = lokalizacja na powietrzu outdoor location
74. proper location = właściwa lokalizacja proper location
przyimek + location
Kolokacji: 31
on location • including locations • between locations • at locations • by location • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.