"strategic location" — Słownik kolokacji angielskich

strategic location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategiczna lokalizacja
  1. strategic przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its strategic location makes it more than just another empty lot.

powered by  eTutor logo