"strategic importance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategiczne znaczenie
  1. strategic przymiotnik + importance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In questions of strategic importance, the prime minister has the same right.

powered by  eTutor logo