"different location" — Słownik kolokacji angielskich

different location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna lokalizacja
  1. different przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since then, they have been held in a different location every year.