"different" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "different" po angielsku

different *****

przymiotnik
 1. inny
  I chose a different route when I went there again. (Wybrałem inną drogę, kiedy znów tam pojechałem.)
  He's different from his brother. (On jest inny niż jego brat.)
  link synonim: dissimilar
  przeciwieństwo: similar
  zobacz także: distinct
 2. różny
  I bought different kinds of beer - do you want to try some of them? (Kupiłem różne rodzaje piwa - chcesz spróbować niektórych z nich?)
  You and I are in love with two different people. (Ty i ja kochamy dwie różne osoby.)
  How many different ways do you want me to tell the same story? (Na ile różnych sposobów chcecie żebym opowiedział tę samą historię?)
  zobacz także: various
 3. rozmaity, różny
  I like different things. (Lubię rozmaite rzeczy.)
  link synonim: various
  zobacz także: assorted
 4. kolejny
  Different year, different boyfriend. (Kolejny rok, kolejny chłopak.)
  It's a different day but I still have the same problems. (To kolejny dzień, a ja wciąż mam te same problemy.)
 5. osobny, odrębny, inny
  I'm afraid that it's a completely different issue. (Obawiam się, że to jest zupełnie odrębny problem.)
  zobacz także: distinct, separate
 6. dziwny, nietypowy język mówiony
  He's not like everybody else, he's different. (On nie jest jak wszyscy inni, jest dziwny.)
  This dress is different but I like it. (Ta sukienka jest nietypowa, ale podoba mi się.)
przysłówek
 1. inaczej
  Every time I see you, you look different. (Za każdym razem gdy cię widzę, wyglądasz inaczej.)
  Why are you playing this part different than I am? (Dlaczego tę część grasz inaczej niż ja?)
  zobacz także: otherwise
czasownik
 1. różnić się (od czegoś innego) [nieprzechodni]
  Children differ in temperament. (Dzieci różnią się temperamentem.)
  We have different beliefs. (Mamy różniące się przekonania.)
  The new car is different from the one we had before. (Nowy samochód różni się od tego, który mieliśmy poprzednio.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "different"

przysłówek
inne
przymiotnik
indifferent = obojętny (nie zainteresowany czymś, reagujący w obojętny sposób) +2 znaczenia
rzeczownik
czasownik
inne
kolokacje