Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"odrębny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrębny" po polsku

odrębny

przymiotnik
 1. separate , ***
  • oddzielny, odrębny (inny)
   They submitted two separate projects yesterday. (Oni przedstawili wczoraj dwa odrębne projekty.)
   I've got a separate notebook for that. (Mam do tego oddzielny notatnik.)
   zobacz także: distinct, different
  • odrębny (nie związany z czymś)
   Why did you mix them? They are two separate topics. (Dlaczego je pomieszałeś? To dwa odrębne tematy.)
   This is a separate question, it has nothing to do with the topic. (To odrębne pytanie, nie ma nic wspólnego z tematem.)
 2. distinct **
  • różny, odmienny, odrębny
   We have distinct views on the matter. (Mamy odmienne poglądy w tej sprawie.)
   There are three distinct language groups in this country. (W tym kraju są trzy różne grupy językowe.)
   It is a distinct topic, don't mention it. (To jest odrębny temat, nie wspominaj go.)
   zobacz także: different, separate
 3. different *****
  • osobny, odrębny, inny
   I'm afraid that it's a completely different issue. (Obawiam się, że to jest zupełnie odrębny problem.)
   zobacz także: distinct, separate
 4. discrete
 5. standalone , stand-alone

powered by  eTutor logo