"różny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "różny" po polsku

różny

przymiotnik
 1. different *****
  • różny
   I bought different kinds of beer - do you want to try some of them? (Kupiłem różne rodzaje piwa - chcesz spróbować niektórych z nich?)
   You and I are in love with two different people. (Ty i ja kochamy dwie różne osoby.)
   How many different ways do you want me to tell the same story? (Na ile różnych sposobów chcecie żebym opowiedział tę samą historię?)
   zobacz także: various
  • rozmaity, różny
   I like different things. (Lubię rozmaite rzeczy.)
   link synonim: various
   zobacz także: assorted
 2. various **** , var. (skrót)
  • przeróżny, rozliczny, rozmaity, różny
   He has moved abroad for various reasons. (On przeprowadził się za granicę z różnych powodów.)
   I keep various pets in my house. (Trzymam w moim domu przeróżne zwierzęta.)
 3. distinct **
  • różny, odmienny, odrębny
   We have distinct views on the matter. (Mamy odmienne poglądy w tej sprawie.)
   There are three distinct language groups in this country. (W tym kraju są trzy różne grupy językowe.)
   It is a distinct topic, don't mention it. (To jest odrębny temat, nie wspominaj go.)
   zobacz także: different, separate
 4. disparate
  • odmienny, różny formal
   I have collected material from a wide variety of disparate sources. (Zebrałem materiały z szerokiego wyboru różnych źródeł.)
 5. dissimilar
 6. sundry
  • rozmaity, różny formal
   I like Italy, Germany and sundry other European countries. (Lubię Włochy, Niemcy i różne inne kraje europejskie.)
 7. heterodox
 8. non-identical , nonidentical

powered by  eTutor logo