BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oddzielny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddzielny" po polsku

oddzielny

przymiotnik
 1. separate , ***
  • oddzielny, odrębny (inny)
   They submitted two separate projects yesterday. (Oni przedstawili wczoraj dwa odrębne projekty.)
   I've got a separate notebook for that. (Mam do tego oddzielny notatnik.)
   zobacz także: distinct, different
  • oddzielny (niepołączony)
   They slept in two separate rooms. (Oni spali w dwóch oddzielnych pokojach.)
   There are two separate beds in the room. (W pokoju są dwa oddzielne łóżka.)
 2. independent ****
  • oddzielny, autonomiczny
   We're working on an independent project at the moment. (W tej chwili pracujemy nad oddzielnym projektem.)
   We need to separate from them and create our own independent company. (Musimy się od nich oddzielić i stworzyć własną autonomiczną firmę.)
   link synonim: autonomous
 3. discrete
 4. detached
 5. several *****
 6. standalone , stand-alone

powered by  eTutor logo