"autonomiczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "autonomiczny" po polsku — Słownik angielsko-polski

autonomiczny

przymiotnik
 1. independent ****
  • oddzielny, autonomiczny
   We're working on an independent project at the moment. (W tej chwili pracujemy nad oddzielnym projektem.)
   We need to separate from them and create our own independent company. (Musimy się od nich oddzielić i stworzyć własną autonomiczną firmę.)
   link synonim: autonomous
 2. autonomous *
 3. stand-alone
 4. autonomic  
 5. self-governing , self-governed
 6. offline
 7. self-ruling  
 8. bootstrap
 9. standalone