"separate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "separate" po angielsku

separate , ***

przymiotnik
 1. oddzielny, odrębny (inny)
  They submitted two separate projects yesterday. (Oni przedstawili wczoraj dwa odrębne projekty.)
  I've got a separate notebook for that. (Mam do tego oddzielny notatnik.)
  zobacz także: distinct, different
 2. odrębny (nie związany z czymś)
  Why did you mix them? They are two separate topics. (Dlaczego je pomieszałeś? To dwa odrębne tematy.)
  This is a separate question, it has nothing to do with the topic. (To odrębne pytanie, nie ma nic wspólnego z tematem.)
 3. oddzielny (niepołączony)
  They slept in two separate rooms. (Oni spali w dwóch oddzielnych pokojach.)
  There are two separate beds in the room. (W pokoju są dwa oddzielne łóżka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

separate ****

czasownik
 1. oddzielać (być pomiędzy) [przechodni]
  These words should be separated by commas. (Te wyrazy powinny być oddzielone przecinkami.)
  A desk separates our beds. (Biurko oddziela nasze łóżka.)
 2. oddzielić się, podzielić się [nieprzechodni]
  He got separated from his group. (On odłączył się od swojej grupy.)
  One of the politicians separated from that party. (Jeden z polityków oddzielił się od tej partii.)
 3. oddzielić, podzielić [przechodni]
  You need to separate egg yolk from egg white. (Musisz odzielić żółtko od białka.)
  Can you separate good apples from the rotten ones? (Czy możesz oddzielić dobre jabłka od tych zgniłych?)
 4. zacząć żyć w separacji [przechodni/nieprzechodni]
  My parents decided to separate after the last argument. (Moi rodzice postanowili zacząć żyć w separacji po ostatniej kłótni.)
  They separated although they have three little children. (Oni zaczęli żyć w separacji, chociaż mają troje małych dzieci.)
 5. odróżniać (dostrzegać różnicę) [przechodni]
  You have to separate good people from those who want to hurt you. (Musisz odróżniać dobrych ludzi od tych, którzy chcą cię skrzywdzić.)
  I can easily separate an original bag from a fake. (Potrafię łatwo odróżnić oryginalną torebkę od podróbki.)
 6. rozdzielić (odsunąć od siebie) [przechodni]
  Separate your children, they're fighting again. (Rozdziel swoje dzieci, znowu się biją.)
  The mother didn't let the doctor separate her from her child. (Matka nie pozwoliła lekarzowi rozdzielić jej od swojego dziecka.)
 7. odróżniać [przechodni]
  Can you separate edible mushrooms from the poisonous ones? (Czy potrafisz odróżniać jadalne grzyby od tych trujących?)
  I can't separate you, you look so alike. (Nie mogę was odróżnić, jesteście tacy do siebie podobni.)
 8. dzielić (czynić innym) [przechodni]
  The color of our skin should not separate us. (Kolor naszej skóry nie powinien nas dzielić.)
  Our political views separate us. (Nasze poglądy polityczne nas dzielą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "separate"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
separately = osobno, rozdzielnie +1 znaczenie
phrasal verb
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo