"separate occasion" — Słownik kolokacji angielskich

separate occasion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębna okazja
  1. separate przymiotnik + occasion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the 1850s, fire destroyed much of the city on three separate occasions.

powered by  eTutor logo