TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"occasion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "occasion" po angielsku

occasion ***

rzeczownik
 1. sposobność, okazja [policzalny]
  I have an occasion to go to your side of the city. (Mam sposobność, by wybrać się na twoją stronę miasta.)
  We have to find an occasion to meet! (Musimy znaleźć okazję, żeby się spotkać!)
  Their wedding will be the occasion to see each other again. (Ich ślub będzie okazją, aby znowu się zobaczyć.)
 2. okazja, wydarzenie [policzalny]
  On occasion, they happened to be in the wrong place. (Czasami zdarzało im się być w złym miejscu.)
  He doesn't need a special occasion to buy flowers for his wife. (On nie potrzebuje specjalnej okazji, żeby kupić kwiaty dla żony.)
 3. powód oficjalnie [niepoliczalny]
  What's the occasion of your visit? (Jaki jest powód twojej wizyty?)
  There is no occasion to worry about me. (Nie ma powodu, aby się o mnie martwić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. spowodować, powodować oficjalnie
  He occasioned the accident. (On spowodował wypadek.)
  His return to Europe was occasioned by his wife's illness. (Jego powrót do Europy został spowodowany chorobą jego żony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.