"okazja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okazja" po polsku

okazja

obrazek do "event" po polsku obrazek do "bargain" po polsku
rzeczownik
 1. event *****
  • spotkanie, okazja [policzalny]
   We are organising an event to celebrate their wedding anniversary. (Organizujemy spotkanie w celu uczczenia ich rocznicy ślubu.)
   I can't wait for that event! (Nie mogę się doczekać tej okazji!)
 2. opportunity *****
 3. occasion ***
  • sposobność, okazja [policzalny]
   I have an occasion to go to your side of the city. (Mam sposobność, by wybrać się na twoją stronę miasta.)
   We have to find an occasion to meet! (Musimy znaleźć okazję, żeby się spotkać!)
   Their wedding will be the occasion to see each other again. (Ich ślub będzie okazją, aby znowu się zobaczyć.)
  • okazja, wydarzenie [policzalny]
   On occasion, they happened to be in the wrong place. (Czasami zdarzało im się być w złym miejscu.)
   He doesn't need a special occasion to buy flowers for his wife. (On nie potrzebuje specjalnej okazji, żeby kupić kwiaty dla żony.)
 4. chance , *****
  • szansa, okazja [policzalny]
   It's a chance for me to learn English better. (To dla mnie okazja, żeby się lepiej nauczyć angielskiego.)
   This trip is a chance of a lifetime. (Ta wycieczka to okazja życia.)
   link synonimy: opportunity, fair shot
 5. bargain **
 6. excuse ***
  • pretekst, okazja [policzalny]
   They could have an excuse to see each other every day. (Mogliby mieć pretekst do spotykania się codziennie.)
   He used me as an excuse to stay home. (On wykorzystał mnie jako pretekst, aby zostać w domu.)
 7. a find
  • odkrycie, okazja
   Quite a find for a homeless guy. (Niezłe znalezisko jak na bezdomnego.)
   You have quite a find here, darling. (Masz tutaj całkiem niezłe odkrycie, kochanie.)
 8. deal *****  
 9. crack ***
  • próba, okazja potocznie [policzalny]
   You wasted your crack for winning 1 million pounds. (Zmarnowałeś szansę na wygranie miliona funtów.)
   It's a great crack to tell her the truth. (To świetna okazja, żeby powiedzieć jej prawdę.)
 10. shot , ****
  • okazja, szansa (możliwość osiągnięcia czegoś) potocznie [policzalny]
   You have only one shot. (Masz tylko jedną szansę.)
   This is my last shot, I have to focus. (To moja ostatnia szansa, muszę się skupić.)
 11. steal
 12. snip
  • okazja (o dobrym zakupie) British English potocznie
   This dress was a real snip. (Ta sukienka to była prawdziwa okazja.)
   She is a jobless single mom, so she always looks for snips. (Ona jest bezrobotną samotną mamą, więc zawsze szuka okazji.)
 13. lucky strike
 14. scouth , także: skouth
idiom
 1. window of opportunity
  • szansa, okazja
   We have a small window of opportunity. (Mamy małe szanse.)

"okazja" — Słownik kolokacji angielskich

 1. opportunity rzeczownik + window rzeczownik = szansa, okazja
  Zwykła kolokacja

  Today, we have a window of opportunity to change the world.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo