PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Microsoft Window" — Słownik kolokacji angielskich

Microsoft Window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Microsoftowe Okno
  1. Microsoft rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Microsoft Windows 3.1 also goes to the year 2099.

    Podobne kolokacje: