BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nadarzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadarzać się" po polsku

nadarzać się

czasownik
 1. arise ***
  • nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) [nieprzechodni]
   to happen, to start to exist
   I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.)
   Contact me if any problems arise. (Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.)
   link synonim: crop up
   zobacz także: come about
phrasal verb
 1. come up ****
  • nadarzać się, pojawiać się (np. okazja, możliwość)
   The opportunity came up, so I went to Hawaii. (Nadarzyła się okazja, więc pojechałem na Hawaje.)
   Such an opportunity will never come up again. (Taka okazja już się nigdy nie nadarzy.)
   link synonim: turn up
 2. turn up **
  • nadarzać się (okazja, możliwość)
   The great opportunity like that does not turn up every day. (Świetna okazja jak ta nie nadarza się codziennie.)
   When the opportunity finally turned up, she missed it. (Kiedy w końcu nadarzył się możliwość, ona ją przegapiła.)
   link synonim: come up
 3. trickle down
idiom
 1. offer itself
  • nadarzać się (np. możliwość, okazja) oficjalnie
   The opportunity offered itself and I took advantage of it. (Nadarzyła się okazja i wykorzystałem ją.)
   Will you move to another city if the opportunity offers itself? (Czy wyprowadzisz się do innego miasta, jeśli nadarzy się okazja?)
 2. opportunity knocks

powered by  eTutor logo