KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"spotkanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spotkanie" po polsku

spotkanie

rzeczownik
 1. meeting ****   [COUNTABLE]
  We're having a meeting on Friday. (Mamy spotkanie w piątek.)
  The meeting with my boss went great. (Spotkanie z moim szefem poszło świetnie.)
  zobacz także: engagement, appointment
 2. event *****
  • spotkanie, okazja [COUNTABLE]
   We are organising an event to celebrate their wedding anniversary. (Organizujemy spotkanie w celu uczczenia ich rocznicy ślubu.)
   I can't wait for that event! (Nie mogę się doczekać tej okazji!)
 3. encounter *** , także: incounter old use
  • spotkanie, kontakt, zetknięcie [COUNTABLE]
   I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it. (Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.)
   Our encounter was an unpleasant surprise. (Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.)
  • potyczka, spotkanie (np. drużyn sportowych) [COUNTABLE]
   There's an encounter today at Anfield Road - Liverpool F.C. versus Everton. (Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - Liverpool F.C. kontra Everton.)
   During the first encounter of the new season some of the fans fought with each other. (Podczas pierwszej potyczki nowego sezonu, niektórzy kibice ze sobą walczyli.)
 4. appointment **
  • spotkanie, umówione spotkanie [COUNTABLE]
   I would like to make an appointment. (Chciałbym umówić się na spotkanie.)
   Welcome, do you have an appointment? (Witam, czy ma pan umówione spotkanie?)
   W języku angielskim "appointment" to umówione spotkanie służbowe lub z urzędnikiem/ lekarzem, nie spotkanie ze znajomym.
   zobacz także: meeting
 5. engagement **
  • spotkanie (umówione) formal [COUNTABLE]
   We had a dinner engagement, didn't we? (Mieliśmy umówione spotkanie na obiad, czyż nie?)
   Is our engagement still on? (Czy nasze spotkanie jest nadal aktualne?)
   zobacz także: meeting
 6. reunion *
  • spotkanie, zgromadzenie, zlot, zjazd
   Who would want to go to someone else's family reunion? (Kto by chciał iść na spotkanie obcej rodziny?)
   You know how many of us will come to the school reunion? (Wiesz, ile z nas będzie na spotkaniu w szkole?)
 7. rendezvous
 8. congress *****   old use
  Their congress overran a little. (Ich spotkanie trochę się przedłużyło.)
  She stormed out of the congress. (Ona wybiegła ze spotkania.)
 9. powwow , także: pow-wow
 10. seeing *
 11. rencountering
 12. meetup American English informal   [COUNTABLE]
czasownik
 1. meet *****
 2. encounter *** , także: incounter old use
  • napotykać, spotykać, natykać się formal [TRANSITIVE]
   We encountered some difficulties when trying to apply for a visa. (Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.)
   I haven't encountered many Americans. (Nie spotkałam wielu Amerykanów.)
   I don't want to encounter you, you always cheat. (Nie chcę się na ciebie natknąć, ty zawsze oszukujesz.)
 3. convent
 4. see *****
  • odwiedzać, spotykać [TRANSITIVE]
   I saw Cathy tonight. (Spotkałam Cathy dziś wieczorem.)
   Very well, I will see you tomorrow. (Dobrze, jutro się z tobą spotkam.)
   A friend of mine wants to see me this weekend. (Moja przyjaciółka chce się ze mną spotkać w ten weekend.)
 5. rencounter , także: rencontre
idiom
 1. cross paths
  • napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem)
   Danny, it's nice to finally cross paths. (Danny, miło wreszcie się spotkać.)
   Maybe we will cross paths again in the future. (Może spotkamy się kolejny raz w przyszłości.)
czasownik
 1. see *****
  • mieć spotkanie (wcześniej umówione) [TRANSITIVE]
   I am seeing my boss today. (Mam dzisiaj spotkanie z moim szefem.)
   I can't come to your party, I'm seeing a psychiatrist. (Nie mogę przyjść na twoją imprezę, mam spotkanie z psychiatrą.)
 1. have an appointment  
Alabama Association for Financial Professionals - Join Us 10 Steps To Successfully Market Your WordPress Meetup | Elegant ...
czasownik
 1. join *****
  • dołączać, spotykać się [TRANSITIVE]
   I heard you're going to the cinema. Can I join? (Słyszałam, że idziecie do kina. Mogę się dołączyć?)
   Do you want to join me and my friends at the party? (Chcesz spotkać się ze mną i moimi przyjaciółmi na imprezie?)
 2. date ****
 3. socialise British English , socialize American English *
 4. sit *****
  • spotykać się, zbierać się na spotkaniu [INTRANSITIVE]
   I want to sit with you and talk about our ideas. (Chcę z wami się spotkać i porozmawiać o naszych pomysłach.)
   The board will sit tomorrow to discuss this problem. (Zarząd spotka się jutro, żeby przedyskutować ten problem.)
phrasal verb
 1. meet up   informal
phrasal verb
 1. get together *

Powiązane zwroty — "spotkanie"

rzeczownik
czasownik
prowadzić (np. spotkanie) = chair
przychodzić (np. na spotkanie, imprezę) = come
zwoływać (zebranie, spotkanie) = summon +2 znaczenia
otwierać (zebranie, spotkanie) = open
odroczyć (spotkanie, posiedzenie) = adjourn
prowadzić z kimś (np. spotkanie) = cochair , także: co-chair
przesuwać na wcześniej (spotkanie, termin) = advance
phrasal verb
przymiotnik
nieoficjalny (np. spotkanie, rozmowa) = informal
bezpośredni (np. wywiad, spotkanie) = in-person
idiom
inne

powered by  eTutor logo