"encounter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "encounter" po angielsku

encounter *** , także: incounter dawne użycie

obrazek do "encounter" po polsku
rzeczownik
 1. spotkanie, kontakt, zetknięcie [policzalny]
  I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it. (Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.)
  Our encounter was an unpleasant surprise. (Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.)
 2. potyczka, spotkanie (np. drużyn sportowych) [policzalny]
  There's an encounter today at Anfield Road - Liverpool F.C. versus Everton. (Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - Liverpool F.C. kontra Everton.)
  During the first encounter of the new season some of the fans fought with each other. (Podczas pierwszej potyczki nowego sezonu, niektórzy kibice ze sobą walczyli.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. napotykać, spotykać, natykać się oficjalnie [przechodni]
  We encountered some difficulties when trying to apply for a visa. (Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.)
  I haven't encountered many Americans. (Nie spotkałam wielu Amerykanów.)
  I don't want to encounter you, you always cheat. (Nie chcę się na ciebie natknąć, ty zawsze oszukujesz.)
 2. natrafiać (np. na opór), doświadczać, stawać wobec (np. nowego doświadczenia) [przechodni]
  Motherhood forced me to encounter new experiences. (Macierzyństwo zmusiło mnie do stanięcia wobec nowych doświadczeń.)
  The policemen encountered strong resilience of the strikers. (Policjanci natrafili na silny opór strajkujących.)
 3. mierzyć się (w sporcie) [przechodni]
  We'll encounter the world champions tomorrow. (Jutro zmierzymy się z mistrzami świata.)
  These boxers will encounter each other on Wednesday. (Ci bokserzy zmierzą się ze sobą w środę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.