"encounter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encounter czasownik

encounter + rzeczownik
Kolokacji: 85
encounter problems • encounter resistance • encounter difficulties • encounter opposition • encounter people • encounter trouble • ...
czasownik + encounter
Kolokacji: 6
expect to encounter • begin encountering • avoid encountering • report encountering • keep encountering • ...
encounter + przyimek
Kolokacji: 31
encounter during • encounter by • encounter in • encounter on • encounter at • ...
encounter + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 29
commonly encountered • frequently encountered • encountered before • later encounter • occasionally encounter • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.