"stawać wobec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stawać wobec" po polsku

stawać wobec

czasownik
  1. encounter *** , także: incounter dawne użycie
    • natrafiać (np. na opór), doświadczać, stawać wobec (np. nowego doświadczenia) [przechodni]
      Motherhood forced me to encounter new experiences. (Macierzyństwo zmusiło mnie do stanięcia wobec nowych doświadczeń.)
      The policemen encountered strong resilience of the strikers. (Policjanci natrafili na silny opór strajkujących.)