"encounter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encounter czasownik

encounter + rzeczownik
Kolokacji: 85
encounter problems • encounter resistance • encounter difficulties • encounter opposition • encounter people • encounter trouble • ...
czasownik + encounter
Kolokacji: 6
expect to encounter • begin encountering • avoid encountering • report encountering • keep encountering • ...
encounter + przyimek
Kolokacji: 31
encounter during • encounter by • encounter in • encounter on • encounter at • ...
encounter + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 29
commonly encountered • frequently encountered • encountered before • later encounter • occasionally encounter • ...

encounter rzeczownik

rzeczownik + encounter
Kolokacji: 13
chance encounter • Encounter of the Third Kind • combat encounter • animal encounter • UFO encounter • ...
encounter + rzeczownik
Kolokacji: 3
encounter group • encounter session • encounter killing
encounter + czasownik
Kolokacji: 20
encounter takes • encounter occurs • encounter leads • encounter comes • encounter ends • ...
czasownik + encounter
Kolokacji: 13
describe one's encounter • survive the encounter • avoid encounters • recall one's encounter • remember one's encounter • ...
przymiotnik + encounter
Kolokacji: 147
sexual encounter • close encounter • brief encounter • previous encounter • early encounter • ...
przyimek + encounter
Kolokacji: 18
of encounters • from one's encounter • during one's encounter • about one's encounter • for encounters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.