"encounter resistance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opór spotkania
  1. encounter czasownik + resistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She tried to ease her hands from his and encountered resistance.

powered by  eTutor logo