TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"previous encounter" — Słownik kolokacji angielskich

previous encounter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedwczesne spotkanie
  1. previous przymiotnik + encounter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It made a forced landing close to the area where you had your previous encounters.