BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"previous season" — Słownik kolokacji angielskich

previous season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzednia pora roku
  1. previous przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All of Brown's numbers were down from the previous season.

powered by  eTutor logo