"close encounter" — Słownik kolokacji angielskich

close encounter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bliskie spotkanie
  1. close przymiotnik + encounter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has had many close encounters with the 3rd kind.