"encounter difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encounter difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudność spotkania
  1. encounter czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.

powered by  eTutor logo