"encounter difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudności spotkania
  1. encounter czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.

powered by  eTutor logo