"kontakt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontakt" po polsku

kontakt

obrazek do "encounter" po polsku
rzeczownik
 1. contact ****
  • kontakt, styczność (w sensie komunikacyjnym) [policzalny lub niepoliczalny]
   I'm in constant contact with him. (Jestem z nim w stałym kontakcie.)
   I lost contact with her a couple of years ago. (Straciłem z nią kontakt kilka lat temu.)
   He withheld information about his contacts with the Russian. (On zataił informacje o swoich kontaktach z Rosjanami.)
  • kontakt, styczność (w sensie fizycznym) [niepoliczalny]
   He kept trying to make physical contact with me. (On starał się nawiązać ze mną fizyczny kontakt.)
  • kontakt (osoba, która dostarcza informacje) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Jake was our contact in the mafia. (Jake był naszym kontaktem w mafii.)
   They can't find out that I'm your contact - they would kill me. (Nie mogą się dowiedzieć, że jestem waszym kontaktem - zabiliby mnie.)
 2. encounter *** , także: incounter dawne użycie
  • spotkanie, kontakt, zetknięcie [policzalny]
   I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it. (Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.)
   Our encounter was an unpleasant surprise. (Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.)
 3. switch ***
  • łącznik (napięcia), wyłącznik (sieciowy), kontakt (elektryczny) [policzalny]
   We could use some light. Flip the switch on. (Przydałoby nam się trochę światła. Naciśnij przełącznik.)
   It's so dark that I can't even see the switch. (Jest tak ciemno, że nawet nie widzę kontaktu.)
   Don't touch the switch with wet hands. (Nie dotykaj kontaktu mokrymi rękami.)
 4. commerce **
 5. liaison , *
 6. closeness
  • związek, kontakt (np. z naturą)
   You need to have a closeness to nature to appreciate this painting. (Żeby docenić ten obraz musisz mieć kontakt z naturą.)
 7. cutout , cut-out
 8. line of communication

Powiązane zwroty — "kontakt"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
phrasal verb

"kontakt" — Słownik kolokacji angielskich

 1. communication rzeczownik + line rzeczownik = linia komunikacyjna, połączenie, kontakt
  Zwykła kolokacja

  I believe we have done everything possible to keep a line of communication open to those people.

  Podobne kolokacje: