Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"stosunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stosunek" po polsku

stosunek

... a calculation: the ratio between ... The ratio ... Golden Ratio
rzeczownik
 1. attitude **** , także: tude slang
  • nastawienie, stosunek, stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   I don't understand your attitude towards her. (Nie rozumiem twojego nastawienia do niej.)
   I admire your optimistic attitude towards life. (Podziwiam twoje optymistyczne nastawienie do życia.)
   What is your attitude to this case? (Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?)
   The government has a negative attitude to this problem. (Rząd ma negatywny stosunek do tego problemu.)
 2. relationship *****
 3. ratio **
  • stosunek, proporcja (między dwoma liczbami) [policzalny]
   the relationship in degree or number between two things
   The ratio of teachers to students is about 1 to 20. (Stosunek nauczycieli do uczniów to około 1 do 20.)
   The current ratio of men to women in this company is 101 to 100. (Obecny stosunek mężczyzn do kobiet w tej firmie wynosi 101 do 100.)
 4. commerce **
 5. proportion **
 6. liaison , *
  • romans, związek, stosunek [policzalny]
   Any liaison with this woman would be dangerous. (Jakikolwiek związek z tą kobietą byłby niebezpieczny.)
 7. bang **
  • numerek, stosunek (seks) potocznie [policzalny]
   It was only a bang, nothing serious. (To był tylko numerek, nic poważnego.)
   I asked her for a quick bang. (Poprosiłem ją o szybki numerek.)
 8. ride ***
  • postawa, podejście, stosunek (np. wobec kogoś) slang
   What's your ride towards this matter? (Jaki jest Twój stosunek do tej sprawy?)
   You have bad ride toward your child. (Masz złą postawę wobec swojego dziecka.)

Powiązane zwroty — "stosunek"

przyimek
do (wyrażając stosunek, np. jak jeden do pięciu) = in
wobec (stosunek) = unto
przysłówek
stosunkowo = relatively , rel. (skrót) +1 znaczenie
rzeczownik
czasownik
spółkować (odbywać stosunek płciowy) = copulate
puknąć (odbyć z kimś stosunek seksualny) = bang +1 znaczenie
inne
zaliczyć kogoś (odbyć stosunek płciowy) = get any , get some
przymiotnik
lekceważący (stosunek do kogoś) = scornful +1 znaczenie