GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"get any" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get any" po angielsku

get any *
get some **

 1. zaliczyć kogoś (odbyć stosunek płciowy) slang
  Did you get some last night? (Zaliczyłeś kogoś wczoraj?)
określnik
 1. trochę; choć trochę; jakiś; wszelki (w pytaniach); ani trochę; żaden (w przeczeniach)
  I don't have any money on me. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
  Do you have any questions? (Czy są jakieś pytania?)
  Are there any eggs? (Czy są jakieś jajka?)
  I haven't had any alcohol. (Nie piłam ani trochę alkoholu.)
  Have you got any money? (Czy masz choć trochę pieniędzy?)
  I will be grateful for any information. (Będę wdzięczny za wszelkie informacje.)
  Używane zazwyczaj z rzeczownikami w liczbie mnogiej lub niepoliczalnymi, także w zdaniach warunkowych.
 2. każdy, dowolny, jakikolwiek, którykolwiek
  I need to know that you love me, give me any sign. (Muszę wiedzieć, że mnie kochasz, daj mi jakikolwiek znak.)
  Any student will tell you that this subject is easy. (Każdy student powie ci, że ten przedmiot jest łatwy.)
  Używane zazwyczaj w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

zaimek
 1. jakiś; jakikolwiek; którykolwiek; ktokolwiek (w pytaniach); nic; ani trochę (w przeczeniach)
  I need some pins. Do you have any? (Potrzebuję kilku szpilek. Masz jakieś?)
  She wanted to have some coffee; there isn't any left. (Ona chciała napić się trochę kawy; nic nie zostało.)
  I don't know how many people know about this, if any. (Nie wiem, ile osób o tym wie, jeśli ktokolwiek wie.)
  Any of the colours will do. (Którykolwiek z kolorów się nada.)
  Any of them should be fine. (Którykolwiek z nich powinien się nadawać.)
  Używane także w zdaniach warunkowych.
  zobacz także: some
przysłówek
 1. trochę; choć trochę; jeszcze trochę; już (w pytaniach); ani trochę (w przeczeniach)
  Are you feeling any better? (Czy czujesz się choć trochę lepiej?)
  I can't walk any faster. (Nie mogę iść ani trochę szybciej.)
  I'm not any good at tennis. (Nie jestem ani trochę dobra w tenisa.)
  I don't need any more food. (Nie potrzebuję już więcej jedzenia.)
  Używane zazwyczaj z przymiotnikiem lub przysłówkiem.

Powiązane zwroty — "get any"

zaimek
anything = coś, cokolwiek (w pytaniach lub zdaniach warunkowych) +2 znaczenia
anyone = ktoś, ktokolwiek, każdy +1 znaczenie
anybody = ktoś, ktokolwiek, każdy +2 znaczenia
anywhere , anyplace AmE = gdziekolwiek, gdzie bądź, nigdzie (w przeczeniach) +1 znaczenie
przysłówek
inne
anytime , także: any time dawne użycie = polecam się, nie ma za co (w odpowiedzi na 'dziękuję')
inne