"trochę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trochę" po polsku

trochę

określnik
 1. some *****
  • nieco, trochę
   I need to borrow some money. (Potrzebuję pożyczyć trochę pieniędzy.)
   "Do you want something from the shop?" "Yes, some butter and milk." ("Chcesz coś ze sklepu?" "Tak, trochę masła i mleka.")
   Can you give me some sugar? (Czy możesz dać mi nieco cukru?)
   Would you like some cake? (Chciałabyś trochę ciasta?)
 2. any ***** , any *****
  • trochę; choć trochę; jakiś; wszelki (w pytaniach); ani trochę; żaden (w przeczeniach)
   I don't have any money on me. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
   Do you have any questions? (Czy są jakieś pytania?)
   Are there any eggs? (Czy są jakieś jajka?)
   I haven't had any alcohol. (Nie piłam ani trochę alkoholu.)
   Have you got any money? (Czy masz choć trochę pieniędzy?)
   I will be grateful for any information. (Będę wdzięczny za wszelkie informacje.)
   Używane zazwyczaj z rzeczownikami w liczbie mnogiej lub niepoliczalnymi, także w zdaniach warunkowych.
 3. wheen
przysłówek
 1. a little *****
  • nieco, trochę, coś niecoś
   This dress is a little tight. (Ta sukienka jest nieco ciasna.)
   Could you wait a little while? (Czy mógłbyś poczekać chwileczkę?)
   She looks a little upset. (Ona wygląda na nieco zmartwioną.)
   link synonim: slightly
 2. slightly *** , sl. (skrót)
  • nieznacznie, nieco, trochę, lekko
   Can you move it slightly to the left? (Czy możesz to przesunąć nieco w lewo?)
   The girl nodded slightly at me. (Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.)
   She's slightly older than him. (Ona jest nieco starsza od niego.)
   link synonim: a little
 3. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • trochę, mało
   My story is little different to yours. (Moja historia jest trochę inna niż twoja.)
   I speak about my family very little. (Mówią o swojej rodzinie bardzo mało.)
 4. a bit ****
  • nieco, trochę British English
   Can't you wait a bit longer? (Nie możesz poczekać trochę dłużej?)
   I'm a bit hungry. (Jestem trochę głodny.)
 5. any ***** , any *****
  • trochę; choć trochę; jeszcze trochę; już (w pytaniach); ani trochę (w przeczeniach)
   Are you feeling any better? (Czy czujesz się choć trochę lepiej?)
   I can't walk any faster. (Nie mogę iść ani trochę szybciej.)
   I'm not any good at tennis. (Nie jestem ani trochę dobra w tenisa.)
   I don't need any more food. (Nie potrzebuję już więcej jedzenia.)
   Używane zazwyczaj z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
 6. remotely
 7. a tad
  • nieco, trochę język mówiony
   I think you're a tad late with your apology. (Chyba trochę spóźniłeś się z tymi przeprosinami.)
   I don't mean to be rude, but this is a tad repulsive. (Nie chcę być niegrzeczny, ale to trochę odrażające.)
 8. ish
 9. skosh
 10. some *****
 11. bittock Scottish English   dialekt
 12. low-key , także: low-keyed , także: lowkey
 1. kind of ***** , także: kinda American English potocznie
  • całkiem, trochę, dość, dosyć
   She's kind of cute. (Ona jest całkiem słodka.)
   Actually, it's kinda funny. (Właściwie to dość zabawne.)
 2. not much , **
  • trochę, nieco
   They sort of try to help, but not much. (Oni niby próbują pomóc, ale tylko trochę.)
 1. in a small way

powered by  eTutor logo