ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lekko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekko" po polsku

lekko

przysłówek
 1. slightly *** , sl. (skrót)
  • nieznacznie, nieco, trochę, lekko
   Can you move it slightly to the left? (Czy możesz to przesunąć nieco w lewo?)
   The girl nodded slightly at me. (Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.)
   She's slightly older than him. (Ona jest nieco starsza od niego.)
   link synonim: a little
 2. lightly **  
  Friendship is something to value and never take lightly. (Przyjaźń to coś, co należy doceniać i nigdy nie traktować lekko.)
  Marriage is a contract that should not be taken lightly. (Małżeństwo to umowa, której nie powinno się traktować lekko.)
 3. faintly
  • słabo, lekko, cicho
   His girlfriend snores faintly. (Jego dziewczyna cicho chrapie.)
   The surface of the lake shone faintly in the moonlight. (Powierzchnia jeziora błyszczała lekko w świetle księżyca.)
   My mother smiled faintly when she heard the news. (Moja mama uśmiechnęła się słabo, kiedy usłyszała wiadomości.)
   I faintly remember my great-grandparents. (Słabo pamiętam moich pradziadków.)
 4. gently **
  • lekko (np. dmuchnąć)
   The wind is blowing gently. (Wiatr wieje lekko.)
   He gently touched my shoulder. (Delikatnie dotknął mojego ramienia.)
 5. delicately
 6. coolly
 7. lightsomely
 8. flimsily

powered by  eTutor logo